(zespół) Ass.Sambucetum racemosae (Noirf. 1949) Oberd. 1973

zespół bzu koralowego
Rubo-Sambucetum racemosi R.Tx. et Neum. 1950

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sambucetum racemosae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Sambucetum racemosae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sambucetum racemosae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Atropetalia (zbiorowiska porębowe) ⇒ ChCl.