(rząd) O.Atropetalia Vlieg. 1937

zbiorowiska porębowe
Epilobietalia angustifolii R.Tx. 1950

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Atropetalia

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Atropetalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Atropetalia

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)