(zespół) Ass.Rubetum idaei Pfeiff. 1936 em. Oberd. 1973

zespół maliny właściwej
Rubo-Salicetum capreae Oberd. 1957
Rubetum idaei
04.07.2004 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Rubetum idaei

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Rubetum idaei

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Rubetum idaei

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Rubetum idaei

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Atropetalia (zbiorowiska porębowe) ⇒ ChCl.