(zespół) Ass.Sambucetum nigrae Oberd. 1973

zespół bzu czarnego
Sambucetum nigrae
25.06.2004 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sambucetum nigrae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Sambucetum nigrae

Sambucus nigra (bez czarny)[optimum, dominant]

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Sambucetum nigrae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sambucetum nigrae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Atropetalia (zbiorowiska porębowe) ⇒ ChCl.