(zespół) Ass.Senecionetum fuchsii (Kaiser 1926) Pfeiff. 1936 em. Oberd. 1973

zespól starca Fuchsa
Senecionetum fuchsii
01.08.2006 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Senecionetum fuchsii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Senecionetum fuchsii

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Senecionetum fuchsii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Atropetalia (zbiorowiska porębowe) ⇒ ChCl.