(zespół) Ass.Arctietum nemorosi R.Tx. 1950

zespół łopianu gajowego

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Arctietum nemorosi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Arctietum nemorosi

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Arctietum nemorosi

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Arctietum nemorosi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Atropetalia (zbiorowiska porębowe) ⇒ ChCl.