atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24][491]

Viola ×ruprechtiana Borbás [🔉 wi·o·la *]

Viola epipsila × palustris
wystepowanie
Viola epipsila · fiołek torfowy
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.174)
Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — EN–zagrożony
×
wystepowanie
Viola palustris · fiołek błotny
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

występowanie

Częsty mieszaniec fiołka torfowego (Viola epipsila) i fiołka błotnego (Viola palustris); w naturalnych siedliskach najczęściej zastępujący pierwszego rodzica. Występuje w dwóch typach: triploidalnym (2n=36) żywotnym, rozmnażającym się głównie wegetatywnie i tetraploidalnym (2n=48), ustabilizowanym płodnym. Typ tetraploidalny jest też ujmowany jako podgatunek Vioa palustris ssp. pubifolia Kuta lub samodzielny gatunek Viola pubifolia (Kuta) G.H. Loos.