atlas-roslin.pl

Viola sect. Viola (kłączowe) [🔉 wi·o·la *]

fiołki kłączowe
Viola Viola Viola ViolaViola🔑Viola sect. Melaniumfiołki łodygowe (Viola sect. Viola (łodygowe))
  
↓nie(z) ogonki liściowe nagie; szyjka słupka tarczowata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Szypułki torebek sztywno wzniesione, na końcu zwieszone (pod torebką hakowato zgięta); torebka naga, w przekroju trójgraniasta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
  Rośliny bagienne lub z czołgającymi się kłączami.
  
    
↓nie(z) liście jajowate do podługowato jajowatych
Viola uliginosa (fiołek bagienny)
Viola uliginosa (fiołek bagienny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Ogonki liściowe oskrzydlone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
Viola uliginosa (fiołek bagienny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Mokradła i olszyny na południu Polski. Przez długi czas notowany tylko koło Krakowa. Badania w Kotlinie Sandomierskiej [259], wskazują że może być znacznie częstszy niż pierwotnie przypuszczano.
    
    
↑nie (z) liście okrągło jajowate do okrągło nerkowatych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· Ogonki liściowe nieoskrzydlone lub wąsko oskrzydlone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
    
      
↓nie(z) liście nagie, 3 – 4 (6)
Viola palustris
Viola palustris (fiołek błotny)
Viola palustris (fiołek błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajd ...
· Ogonki liściowe nieoskrzydlone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
Viola palustris (fiołek błotny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Bagienne łąki, torfowiska, źródliska, olsy. Na glebach kwaśnych, rzadziej na obojętnych.
      
      
↑nie (z) liście spodem owłosione, 2 (3)
Viola epipsila
Viola epipsila
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Ogonki liściowe wąsko oskrzydlone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
Viola epipsila (fiołek torfowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska.
      
        
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Viola ×ruprechtiana
syn. Viola epipsila × palustris · Viola epipsila × palustris · takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak)
        
  
↑nie (z) ogonki liściowe owłosione, szyjka słupka hakowato zgięta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Szypuły owoców wiotkie, polegujące, pod torebką proste (tj. nie zgięte hakowato); torebki przeważnie owłosione, kuliste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
  Rośliny miejsc suchych i umiarkowanie wilgotnych.
  
    
↓nie(z) bez rozłogów
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Przylistki zwykle wąsko trójkątne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym g ...
    
      
↓nie(z) przylistki całobrzegie do krótko frędzlasto-ząbkowanych
Viola hirta (fiołek kosmaty)
Viola hirta (fiołek kosmaty)
Viola hirta (fiołek kosmaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Blaszka liściowa początkowo niewiele dłuższa niż szersza, potem 1.5 – 2×dłuższa niż szersza, podługowato -jajowata, w nasadzie z szeroką płytką zatoką lub nawet ucięte; trawiastozielona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· ta cecha diagno ...
Viola hirta (fiołek kosmaty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche zarośla, polany i obrzeża ciepłych lasów liściastych, trawiaste zbocza. Preferuje gleby zasadowe lub słabo kwaśne.
      
        
(z) mieszaniec
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem ...
Viola ×scabra
syn. Viola hirta × odorata · Viola ×permixta · Viola hirta × odorata · takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak)
        
      
↑nie (z) przylistki długo frędzlaste
Viola collina (fiołek pagórkowy)
Viola collina (fiołek pagórkowy)
Viola collina (fiołek pagórkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Blaszka liściowa co najwyżej 1.5×dłuższa niż szersza, sercowate, w nasadzie z głęboką zatoką; żółtawozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· ta cecha diagnostycz ...
Viola collina (fiołek pagórkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche zarośla, świetliste lasy liściaste i ich skraje, suche tereny trawiaste. Na glebach płytkich, o odczynie zasadowym (preferuje) lub obojętnym.
      
        
↓nie(z) mieszaniec
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gó ...
Viola ×interjecta
syn. Viola collina × hirta · Viola collina × hirta · takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak)
        
        
↑nie ↓nie(z) mieszaniec
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraź ...
Viola ×riddensis
syn. Viola collina × odorata · Viola collina × odorata · takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak)
        
        
        
    
↑nie (z) z rozłogami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· Przylistki jajowato lancetowate do wąsko trójkątnych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
    
      
↓nie(z) przylistki jajowato lancetowate, całobrzegie lub krótko frędzlaste
Viola odorata (fiołek wonny)
Viola odorata (fiołek wonny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w prz ...
· Liście na szczycie ±zaokrąglone lub tępo szpiczaste; skąpo owłosione, matowe, ±zimozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnos ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
Viola odorata (fiołek wonny)
wystepowanie
fiołek pachnący · takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit
  Lasy liściaste, parki, zarośla, przydroża, często uprawiany i zdziczały. Preferuje gleby próchniczne, żyzne.
      
      
↑nie (z) przylistki wąsko trójkątne do lancetowatych, długo frędzlaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elemen ...
· Liście na szczycie szpiczaste lub tępo szpiczaste do zaokrąglonych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
      
        
↓nie(z) rozłogi podziemne i nadziemne, silne, krótkie, korzeniące się
Viola suavis (fiołek bławatkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Liście zwykle wyraźnie długoogonkowe, z ogonkami ±prostymi. Blaszka liściowa na szczycie tępo szpiczasta do zaokrąglonej, z obu stron nagie lub odlegle owłosione; żywozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha di ...
Viola suavis (fiołek bławatkowy)
wystepowanie
syn. Viola cyanea · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Uprawiana bylina ozdobna, bardzo rzadko zdziczała.
        
        
↑nie (z) rozłogi podziemne, cienkie, długie, niekorzeniące się
Viola alba (fiołek biały)
Viola alba (fiołek biały)
Viola alba (fiołek biały)
wsteczne owłosienie ogonka liściowego
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· Liście z ogonkami pokładającymi się i nagle podnoszącymi się; zimujące. Blaszka liściowa trójkątna, w nasadzie sercowata, na szczycie szpiczasta; z obu stron przylegająco, szorstko owłosiona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· ta cecha diagnos ...
Viola alba (fiołek biały)
wystepowanie
takson prawdopodobnie wymarły na terenie Polski
  Rzadki, Karpaty, poza tym uprawiany i zdziczały. Ciepłę lasy liściaste, ich skraje i polany. Na glebach zasadowych i obojętnych.
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu