atlas-roslin.pl

Sonchus [🔉 son·chus]

mlecz
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
↓nierośliny roczne lub ozime; niełupki obustronnie z 3 wystającymi żebrami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Niełupki obustronnie z 3 wystającymi żebrami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nieliście łodygowe ząbkowane bez ostek
Sonchus oleraceus (mlecz zwyczajny)
Sonchus oleraceus (mlecz zwyczajny)
Sonchus oleraceus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście łodygowe na brzegu drobno ząbkowane bez ostek, w nasadzie strzałkowato obejmujące łodygę zaostrzonymi uszkami; miękkie, jasnoniebieskozielone; dolne z najszerszą łatką szczytową.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Sonchus oleraceus L. (mlecz zwyczajny)
wystepowanie - Sonchus oleraceus (mlecz zwyczajny)
mlecz warzywny · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Roślina synantropijna. Przydroża, pola, ogrody, sady, różnego rodzaju siedliska ruderalne.
↑nie liście łodygowe brzegiem ościście ząbkowane
Sonchus asper
Sonchus asper
Sonchus asper
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście łodygowe na brzegu ościście ząbkowane, w nasadzie sercowato obejmujące łodygę zaokrąglonymi uszkami; z wierzchu lśniące; dolne najczęściej niepodzielone (jeżeli klapowane, to boczne klapy najszersze).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Sonchus asper (L.) Hill (mlecz kolczasty)
wystepowanie - Sonchus asper (mlecz kolczasty)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Żyzne pola i ogrody, przydroża, miejsca ruderalne, zręby.
↑nie byliny; niełupki obustronnie z 5 wystającymi żebrami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Niełupki obustronnie z 5 wystającymi żebrami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nieliście łodygowe obejmujące łodygę wyraźnie zaokrąglonymi uszkami
Sonchus arvensis (mlecz polny)
Sonchus arvensis (mlecz polny)
Sonchus arvensis (mlecz polny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Niełupki brązowe, ok. 3 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Sonchus arvensis L. (mlecz polny)
wystepowanie - Sonchus arvensis (mlecz polny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie liście łodygowe strzałkowato obejmujące łodygę zaostrzonymi uszkami
Sonchus palustris (mlecz błotny)
Sonchus palustris
Sonchus palustris
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Niełupki żółte, ok. 4 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Sonchus palustris L. (mlecz błotny)
wystepowanie - Sonchus palustris (mlecz błotny)
mlecz nadwodny · syn. Sonchus paluster L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Brzegi wód, często zasolonych; głównie wzdłuż Bałtyku.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.511+507k [15]
 • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.536 [71.7]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1972 — Tom XIII. p.143 [16.13]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.734 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.535 [9]
 • Tzvelev N.N., 1989 — Flora Partis Europaeae URSS. T.8 p.14+114 [86.8]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.565 [11]
 • Bobrov, E.G., Tzvelev, N.N., 1964 — Flora URSS T.29 p.244 [85.29]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.273+290 [80]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.327 [150.4]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.741 [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. V p.440 [448]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji