fot. 030628-6183 (517×672) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 030628-72
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Tragopogon pratensis ssp. pratensis (kozibród łąkowy typowy)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

28.06.2003, Zdbice, k. Wałcza
copyright © by Marek Snowarski