Zobacz cechy diagnostyczne w pozycjach klucza:klucz do roślin wodnych zanurzonych lub pływającychkl 3275
↓nierośliny drobne, nie zróżnicowane na łodygę i liście
Lemnaceae
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· człony pędowe soczewkowate, ziarenkowate lub podługowato-lancetowate, z jednej strony trzoneczkowato zwężone i połączone ze sobą na krzyż.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie rośliny przynajmniej 2 cm długości, z wyraźną łodygą i liśćmi
↓nieliście równowąskie 3-kanciaste, ostro ząbkowane, ALBO okrągławe na ogonkach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty ± okazałe, białe, z trzema płatkami i trzema działkami.
↑nie liście inne; kwiaty niepozorne lub grzbieciste, lub rośliny zarodnikowe
↓nieliście po 3 w okółku, dwa eliptyczne naprzeciwległe, trzeci od spodu korzeniopodobny
Salvinia natans (salwinia pływająca)
Salvinia natans
▶ Salvinia natans (L.) All. (salwinia pływająca)
wystepowanie - Salvinia natans (salwinia pływająca)
syn. Salvinia natans All. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie ↓nieliście drobne, łuskowate, w dwóch naprzeciwległych rzędach
Azolla filiculoides
Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
↑nie ↓nieliście pułapkowe: z klinowatą częścią nasadową a na jej szczycie kilka szczecinek i klapkowata, stulająca się łatka
Aldrovanda vesiculosa (aldrowanda pęcherzykowata)
↑nie liście podzielone na liczne, nitkowate lub szczeciniaste łatki
↓nieliście z pęcherzykami łownymi 0.5-2 mm średnicy
Utricularia vulgaris
Utricularia vulgaris
Utricularia australis (pływacz zachodni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty ± okazałe, grzbieciste, żółte.
↑nie liście bez pęcherzyków łownych; kwiaty niepozorne, w kątach liści lub w kłosach
↓nieliście 2-4× widlastodzielne; kwiaty podwodne w kątach liści
Ceratophyllum submersum (rogatek krótkoszyjkowy)
liść potrójnie i poczwórnie widlastosieczny
Ceratophyllum demersum (rogatek sztywny)
↑nie liście pierzastodzielne o pojedynczych łatkach; kwiaty w wynurzonych kłosach; rośliny zwykle zakorzenione
Myriophyllum alterniflorum (wywłócznik skrętoległy)
Myriophyllum spicatum
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.76 [15]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.105 [40]
  • Nie znaleziona literatura id:
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji