atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]

Stipa pennata L. ssp. ceynowae Klichowska et M. Nobis

ostnica piórkowata Ceynowej