fot. ms-ostnica_jana_2 (780×530) — copyright © by Mariusz Siemiński
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Stipa joannis

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

03.06.1999, Pińczów
copyright © by Mariusz Siemiński