znalezisko 20020512.5.02 - Rumex acetosa (szczaw zwyczajny) · dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia · (leg. det. Marek Snowarski)
020512-0959
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
12.05.2002 · XL
020512-0959_v2
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
12.05.2002
020512-0973
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
12.05.2002 · XL
020512-0973_v2
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
12.05.2002
020512-0974
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
12.05.2002 · XL
020512-0974_v2
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
12.05.2002
020512-0975
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
12.05.2002 · XL
020512-0976
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
12.05.2002 · XL
020512-0976_v2
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
12.05.2002
020512-0977
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
12.05.2002
020512-0979
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
12.05.2002
020512-0980
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
12.05.2002 · XL