atlas-roslin.pl

łąki kwietne na glebach dostatecznie wilgotnych

rośliny okrywowe rośliny okrywowe rośliny okrywowe rośliny okrywowerośliny okrywoweokrywowa łąka kwietna na glebę suchąbyliny +-okrywowe na tereny piaszczyste i wydmowe
w atlasie: rośliny okrywowe
na stronie: foto-idx
objaśnienie skrótów