atlas-roslin.pl

łąki kwietne na glebach dostatecznie wilgotnych

rośliny okrywowe, kobierce rośliny okrywowe, kobierce rośliny okrywowe, kobier… rośliny okrywowe, …rośliny okrywowe, kobierceokrywowa łąka kwietna na glebę suchąbyliny +-okrywowe na tereny piaszczyste i wydmowe
objaśnienie skrótów