znalezisko 20060618.2.js - Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty) · Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia, rz. Bóbr · (leg. det. Jacek Soboń)
js-wlosienicznik.wodny.PICT1669
Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty)
js-wlosienicznik.wodny.PICT1776
Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty)
js-wlosienicznik.wodny.PICT1778
Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty)
kwiat
js-wlosienicznik.wodny.PICT1779
Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty)
js-wlosienicznik.wodny.PICT4045
Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty)
roslina wyciągnięta z wody
js-wlosienicznik.wodny.PICT4049
Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty)
js-wlosienicznik.wodny.PICT4051
Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty)
js-wlosienicznik.wodny.PICT4054
Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty)