fot. wm-07abE720140318 (859×866) — copyright © by Waldemar i Maria Mazur
kwiat; korona kwiatu widziana z góry; widoczne orzęsienie gardzieli; widoczny kształt pręcików i słupka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Nymphoides peltata (grzybieńczyk wodny)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

20.07.2014, Zator; Przeręb [Staw Kanonik]
copyright © by Waldemar i Maria Mazur