fot. wm-07abE720140318 — copyright © by Waldemar i Maria Mazur
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Nymphoides peltata (grzybieńczyk wodny)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiat; korona kwiatu widziana z góry; widoczne orzęsienie gardzieli; widoczny kształt pręcików i słupka
20.07.2014, Zator; Przeręb [Staw Kanonik] · copyright © by Waldemar i Maria Mazur