takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Euphorbia esula L. ssp. pinifolia (Lam.) A. et Gr.