takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Euphorbia ×pseudoesula Schur

Euphorbia esula × cyparissias
Mieszaniec z wilczomleczem sosnką (Euphorbia cyparissias). Wygląd to pełne spektrum pomiędzy gatunkami rodzicielskimi. Daje się oznaczyć w terenie, pod warunkiem stwierdzenia w pobliżu także gatunków rodzicielskich.