atlas-roslin.pl

turzyce o kłosach różnych, trzech znamionach, jednym kłosie męskim, podsadce bez pochwy

Carex Carex Carex CarexCarex🔑turzyce o kłosach różnych, trzech znamionach, jednym kłosie męskim, podsadce z pochwąturzyce o kłosach podobnych i trzech znamionach
Słupek z trzema znamionami.
W kwiatostanie występują ±znacznie różniące się wyglądem kłosy, prawie zawsze jednopłciowe:
· jeden szczytowy kłos męski — znacznie węższy poza okresem kwitnienia i
· kłosy żeńskie (grubsze). Czasem dolne kłosy żeńskie nietypowo wykształcone z kwiatami męskimi w górze.
Kłosy boczne często na szypułach.
Pęcherzyki na przekroju tępo lub zaokrąglono trójgraniaste lub okrągłe; nieoskrzydlone.
Najniższa podsadka bez pochwy liściowej lub z bardzo krótką, poniżej 5 mm długości.
  
↓nie(z) pęcherzyki owłosione
  
    
↓nie(z) kłoski ułożone w gęsty pęczek
Carex remota (turzyca rzadkokłosa)
Carex ornithopoda
Carex ornithopoda
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· U nasady pędów liczne zielonawe lub jasno-purpurowe pochwy, tylko górne z nich z krótką, szczeciniastą blaszką liściową.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
Carex ornithopoda (turzyca ptasie łapki)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy na stokach.

zobacz też ten takson w innej pozycji klucza

    
    
↑nie (z) kłoski nie w pęczku
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· Liście łodygowe (poza najniższymi) z wydłużonymi, równowąskimi blaszkami liściowymi.
    
      
↓nie(z) owoce w górze z dyskiem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
      
      
↑nie (z) owoce w górze bez dysku
      
        
↓nie(z) rośliny ponad 50 cm wysokości
Carex lasiocarpa
Carex lasiocarpa (turzyca nitkowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· Kłosy żeńskie podługowato-cylindryczne, 1 – 3 cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajd ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
Carex lasiocarpa (turzyca nitkowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska i szuwary.

Patrz także ta pozycja klucza.

        
        
↑nie (z) rośliny poniżej 50 cm wysokości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Kłosy żeńskie jajowate, podługowato-jajowate lub kuliste, 0.3 – 1.5 cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
        
          
↓nie(z) przysadka najniższego kłoska łuskowata lub szczeciniasta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
          
            
↓nie(z) liście ciemnozielone, grubawe, sztywne
Carex ericetorum (turzyca wrzosowiskowa)
Carex ericetorum (turzyca wrzosowiskowa)
Carex ericetorum (turzyca wrzosowiskowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Blaszka liściowa naga.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
Carex ericetorum (turzyca wrzosowiskowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Widne bory, wrzosowiska.
            
            
↑nie (z) liście bladozielone, wiotkie
Carex montana (turzyca pagórkowa)
Carex montana (turzyca pagórkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Blaszki liście wierzchem krótko owłosione, 1 – 2 mm szerokości, bladozielone, wiotkie. Stare liście kędzierzawo poskręcane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
Carex montana (turzyca pagórkowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy, widne lasy.
            
          
↑nie (z) przysadka najniższego kłoska równowąska, długa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
          
            
↓nie(z) roślina gęstokępkowa
Carex pilulifera (turzyca pigułkowata)
Carex pilulifera (turzyca pigułkowata)
Carex pilulifera (turzyca pigułkowata)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Kłoski silnie zbliżone, niemal tworzą pęczek..
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Carex pilulifera (turzyca pigułkowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Ubogie lasy, wrzosowiska.
            
            
↑nie (z) rośliny z długimi czołgającymi się kłączami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Kłosy ±oddalone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
            
              
↓nie(z) kłosy żeńskie krępe
Carex globularis (turzyca kulista)
XL
Carex globularis (turzyca kulista)
XL
Carex globularis (turzyca kulista)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· Pęcherzyki tępo-trójgraniaste, 2.5 – 3 mm długości, zielonawe, z nerwami, dość gęsto pokryte białawymi, błyszczącymi włoskami; z bardzo krótkim, płytko wciętym dzióbkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
Carex globularis (turzyca kulista)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne lasy sosnowe.
              
              
↑nie (z) kłosy żeńskie podługowate
Carex tomentosa (turzyca filcowata)
Carex tomentosa (turzyca filcowata)
Carex tomentosa (turzyca filcowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Pęcherzyki okrągło-trójgraniaste, 2 – 2.5 mm długości, szarawe, bez nerwów, bardzo gęsto pokryte krótkimi szczeciniastymi włoskami; bez dzióbka, w górze z krótkim dwuzębnym rdzawym wcięciem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
Carex tomentosa (turzyca filcowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy i zarośla.
              
  
↑nie (z) pęcherzyki nagie
  
    
↓nie(z) liście obustronnie owłosione
Carex pallescens (turzyca blada)
Carex pallescens (turzyca blada)
Carex pallescens (turzyca blada)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje si ...
· Kłosów żeńskich 2 – 4, ±skupione, krótkocylindryczne, 8 – 20 mm długości, gęste, na gałązkach 1 – 3 cm dlugości, wzniesione lub częściej zwieszające się.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
Carex pallescens (turzyca blada)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy, zarośla, zręby.
    
    
↑nie (z) liście nagie
· ta cecha di ...
· Dolna podsadka w nasadzie nie owłosiona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
    
      
↓nie(z) pęcherzyki gęsto pokryte brodawkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
· Kłoski żeńskie na ±długich stopkach, zwykle zwisłe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
      
        
↓nie(z) liście wąskie, rynienkowate, sinozielone
Carex limosa (turzyca bagienna)
Carex limosa (turzyca bagienna)
Carex limosa (turzyca bagienna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· Dolna podsadka krótsza od kwiatostanu, rzadziej mu równa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji at ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
Carex limosa (turzyca bagienna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska.
        
        
↑nie (z) liście szerokie, płaskie, żywozielone
Carex magellanica
Carex magellanica ssp. irrigua (turzyca patagońska)
Carex magellanica ssp. irrigua (turzyca patagońska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Dolna podsadka zwykle równa kwiatostanowi lub dłuższa od niego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy n ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
  Torfowiska.
        
      
↑nie (z) pęcherzyki bez brodawek
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· Korzenie nie są gęsto pokryte żółtymi włoskami.
      
        
↓nie(z) z długimi czołgającymi się kłączami
Carex supina (turzyca delikatna)
Carex supina (turzyca delikatna)
3D
Carex supina (turzyca delikatna)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
· Pęcherzyki lśniące, jajowate do prawie okrągłych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
Carex supina (turzyca delikatna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy stepowe.
        
        
↑nie (z) bez czołgających się kłączy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· Pęcherzyki matowe, jeśli lśniące to wtedy jajowato-lancetowate.
        
          
↓nie(z) kłoski żeńskie na długiej szypule, gęste, długie
Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata)
Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata)
Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Najniższa podsadka dłuższa od kwiatostanu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Szuwary, torfowiska niskie.
          
          
↑nie (z) kłoski żeńskie siedzące, wzniesione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· Rośliny 5 – 40 (100) cm wysokości; liście 1 – 6 mm szerokości.
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu