fot. 020504-0539_v2 (329×616) — copyright © by Marek Snowarski
owoc
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Capsella bursa-pastoris

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

04.05.2002, okolice Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski