atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Canarina canariensis (L.) Vatke

Canarina canariensis
08.12.2015, Szczeglacin (Podlasie); copyright © by Paweł Kalinowski
Canarina canariensis

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20141103.1.pk - Canarina canariensis; Szczeglacin (Podlasie)
141103-1
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin (Podlasie)/ #1
znalezisko 20151208.1.pk - Canarina canariensis; Szczeglacin (Podlasie)
151208-1
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin (Podlasie)/ #1