fot. js-20090521-8836 (934×666) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Campanula patula (dzwonek rozpierzchły)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

21.05.2009
copyright © by Jacek Soboń