atlas-roslin.pl

Atriplex halimus L.

łoboda solniskowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Atriplex halimus (łoboda solniskowa)
13.08.2013, Warszawa, Ogród Botaniczny UW; copyright © by Paweł Kalinowski

właściwości i zastosowanie

Takson uprawiany, nie ujęty w czekliście.[491]

wymagania i uprawa