atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Atriplex halimus L.

łoboda solniskowa
Atriplex halimus (łoboda solniskowa)
13.08.2013, Warszawa, Ogród Botaniczny UW; copyright © by Paweł Kalinowski

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa