atlas-roslin.pl
powszechnie błędnie podawana jako uprawiana w Polsce (mylona z świdośliwką kłosową (Amelanchier spicata)) [24][491]

Amelanchier ovalis Med. [🔉 a·me·ln·chi·er ō·v·lis]

świdośliwka jajowata, świdośliwa jajowata
Amelanchier rotundifolia (Lam.) Dum.-Cours. · Amelanchier vulgaris Moench
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Amelanchier Amelanchier Amel… Amelanchierświdośliwka olcholistna (Amelanchier alnifolia)świdośliwka gładka (Amelanchier laevis)
🌸🌱N
Amelanchier ovalis (świdośliwka jajowata)
07.05.2012, Chepan Pl. (Bułgaria); copyright © by Paweł Kalinowski XL
Amelanchier ovalis (świdośliwka jajowata)
XL
Amelanchier ovalis (świdośliwka jajowata)
cechy diagnostyczne w kluczu:Amelanchier (świdośliwka)kl 4703

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Amelanchier ovalis (świdośliwka jajowata)
🌱
W czekliście z adnotacją, że gatunek powszechnie mylnie podawany z terenu Polski zamiast świdośliwki kłosowej (Amelanchier spicata).

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5a

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

  • ▫  ‘Edelweiss — wysoki krzew; obficie kwitnie dużymi białymi kwiatami; liście srebrzystoszare

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Amelanchier ovalis Med. [🔉 a·me·ln·chi·er ō·v·lis]Amelanchier rotundifolia (Lam.) Dum.-Cours. [🔉 a·me·ln·chi·er ro·tun·di·fo·li·a], Amelanchier vulgaris Moench [🔉 a·me·ln·chi·er wul·ga·ris](pl) świdośliwka jajowata · świdośliwa jajowata
ōvtus, -a, -um; ovalis, -is, -e (lat., adj.)
jajowaty (o kształcie) tj. najszerszy poniżej środka, czasem (mylnie) utożsamiany z kształtem owalnym tj. eliptycznym; mlat. ovalis; od lat. ovum, -i (n) jajko; nie można zakładać, że dawni botanicy precyzyjnie rozróżnianiali pojęcia (ovatus i ovalis=ellipticus tj. jajowaty i eliptyczny) co widać chociażby w polskich tłumaczeniach epitetów gatunków
folium, -i; -folius, -a, -um (lat., subst., n)
liść; jako przyrostek -folius ("-listny") często używany w wyrazach złożonych będących epitetami gatunków np. angustifolius (wąskolistny), cordifolia (sercolistna), alternifolium (różnolistne)