atlas-roslin.pl

mszaki wilgotnych skał kwaśnych

bezwapniowe, kwaśne skały krzemionkowe

objaśnienie skrótów
cechy diagnostyczne w kluczu:typowe mszaki różnych siedliskkl 10131