bezwapniowe, kwaśne skały krzemionkowe

cechy diagnostyczne w kluczu:typowe mszaki różnych siedliskkl 10131