↓nie(z) łodyga z długimi międzywęźlami, bez przyziemnej różyczki liściowej; liście naprzeciwległe
  Psyllum
↓nie(z) dolne i górne przysadki w kłosie odmienne
Plantago arenaria
Plantago arenaria
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny zwłaszcza w dolnej połowie owłosione z gruczołkami.
▶ Plantago arenaria Waldst. et Kit. (babka piaskowa)
wystepowanie - Plantago arenaria (babka piaskowa)
babka gałęzista · syn. Plantago indica L. · Psyllium arenaria (W. et K.) Mirbel · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Piaski.
↑nie (z) wszystkie przysadki ± podobne
Plantago afra (babka płesznik)
XL
Plantago afra (babka płesznik)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny zwykle także górą wyraźnie gruczołowato owłosione.
▶ Plantago afra L. (babka płesznik)
babka afrykańska · syn. Plantago psylium L. · efemerofit [491]
  Bardzo rzadko zawlekana, dawniej uprawiana roślina lecznicza.
↑nie (z) łodyga z silnie skróconymi międzywęźlami, liście w różyczce, skrętoległe
  Plantago s.str.
↓nie(z) liście 1-2× pierzastodzielne; rośliny jednoroczne
Plantago coronopus (babka pierzasta)
XL
Plantago coronopus (babka pierzasta)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny jednoroczne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Plantago coronopus L. (babka pierzasta)
wystepowanie - Plantago coronopus (babka pierzasta)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Solniska nadmorskie.
↑nie (z) liście całobrzegie lub odlegle nieregularnie ząbkowane; byliny; tylne ząbki kielicha nieoskrzydlone
↓nie(z) rurka korony na zewnątrz krótko, zwykle gęsto owłosiona
Plantago maritima
Plantago maritima
Plantago maritima
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebki w górnej połowie często krótko szczeciniasto owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Plantago maritima L. s. str. (babka nadmorska)
wystepowanie - Plantago maritima (babka nadmorska)
babka morska · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Solniska nadmorskie, niekiedy miejsca ruderalne.
(z) przysadki i działki dość długo owłosione
Plantago maritima
ssp. serpentina
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przednie działki 2.5-5 mm długości, wydłużone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Plantago serpentina All. (babka wężowa)
wystepowanie - Plantago serpentina (babka wężowa)
syn. Plantago maritima L. ssp. serpentina (All.) Arcang. · antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
↑nie (z) rurka korony na zewnątrz naga; torebki nagie; nasiona nieoskrzydlone
↓nie(z) liście jajowate, sercowato-okrągławe lub eliptyczne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ząbki korony ± 1 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) liście górą zwykle nagie
Fagus silvatica
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy kwiatostanowe grubsze i bardziej wyprostowane, krótko przylegająco owłosione lub nagie; kłos stopniowo cieniejący ku górze, zwykle dłuższy od szypuły, gęsty, wielokwiatowy. Większą część przysadki stanowi szeroki, silnie wypukły nerw środkowy, szerszy od błoniastego obrzeżenia.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Plantago major L. s. str. (babka zwyczajna)
wystepowanie - Plantago major (babka zwyczajna)
syn. Plantago maior L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Gatunek bardzo pospolity na terenie całego kraju. Tereny ruderalne, pobocza dróg, chwast (zwłaszcza w okopowych). Na glebach różnego typu ale z preferencją dla wilgotnych.
↑nie (z) liście górą zwykle ± owłosione
Plantago intermedia (babka wielonasienna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy kwiatostanowe cieńsze i bardziej wiotki, pokładające się; zwykle krótsze od liści, w dole odstająco owłosione. Kłos, zwykle niewiele dłuższy od szypuły, często znacznie od niej krótszy, ku szczytowi ± nie zwężający się, często skąpokwiatowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Plantago intermedia Gilib. (babka wielonasienna)
wystepowanie - Plantago intermedia (babka wielonasienna)
syn. Plantago major L. ssp. intermedia (DC.) Arcang. · Plantago pauciflora Gilib. · Plantago uliginosa F.W. Schmidt · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Gatunek stosunkowo częsty na terenie całego kraju. Tereny podmokłe trwale lub okresowo.
↑nie (z) liście lancetowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· W torebce zwykle (1) 2-4 nasiona (1.3) 1.6-3.5 (4.2) mm długości, ± obłe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) przednie działki niezrośnięte (lub zrośnięte mniej niż w połowie)
↓nie(z) liście eliptyczne
Plantago media
Plantago media
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nitki pręcików zwykle fioletowe/liliowe, dość sztywne; pylniki 3-5× dłuższe niż szersze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Plantago media L. (babka średnia)
wystepowanie - Plantago media (babka średnia)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Murawy, miedze, przydroża, widne zarośla.
↑nie ↓nie(z) liście równowąskie
Plantago atrata
Plantago atrata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nitki pręcików białawe do brązowawych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Plantago atrata Hoppe ssp. carpatica (Soó) Soó (babka górska)
wystepowanie - Plantago atrata ssp. carpatica (babka górska)
syn. Plantago montana sensu Lam., non Huds. var. carpatica Pilger nom.inv. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie (z) liście podługowate, owłosione
Plantago patagonica (babka patagońska)
XL
Plantago patagonica (babka patagońska)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Bardzo rzadko zawlekana.
↑nie (z) przednie działki zrośnięte więcej niż w połowie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie ↓nie(z) przysadki i działki nagie lub krótko owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przysadki i działki nagie lub krótko owłosione.
↓nie(z) z wydłużonym kłączem, z mięsistymi korzeniami przybyszowymi 1-2 mm średnicy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ząbki korony 2-3 mm długości; działki do 4 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Plantago altissima L. ≡ P. lanceolata ssp. altissima (L.) Simk.

Gatunek południowoeuropejski. Bardzo rzadko zawlekany. Za ten gatunek często mylnie są podawane rosłe formy babki lancetowatej (Plantago lanceolata), występujące częściej w siedliskach leśnych.

↑nie (z) z krótkim kłączem, z korzeniami przybyszowymi poniżej 1 mm średnicy
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ząbki korony ± 2 mm długości; działki (2.5) 3-3.5 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Plantago lanceolata L. (babka lancetowata)
wystepowanie - Plantago lanceolata (babka lancetowata)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Przydroża, pastwiska, łąki, miejsca ruderalne, pola.

Gatunek bardzo zmienny, wyróżnia się szereg odmian. Pomiędzy nimi są płynne przejścia.

↑nie (z) przysadki i działki kosmato owłosione
Plantago lagopus (babka arktyczna)
pokrój
Plantago lagopus (babka arktyczna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście w różyczce i prócz tego czasem ze skrętolegle na łodydze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Dawniej zawleczona w Gubinie.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji