atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl.Asteridae » euasterids » lamiids » Ord.Lamiales » Fam.Plantaginaceae » Tr.Plantagineae »

Plantago [🔉 plan·ta·go]

babka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nie(z) łodyga z długimi międzywęźlami, bez przyziemnej różyczki liściowej; liście naprzeciwległe
  Psyllum
  
    
↓nie(z) dolne i górne przysadki w kłosie odmienne
Plantago arenaria
Plantago arenaria
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny zwłaszcza w dolnej połowie owłosione z gruczołkami.
Plantago arenaria Waldst. et Kit. (babka piaskowa)
wystepowanie
babka gałęzista · syn. Plantago indica L. · Psyllium arenaria (W. et K.) Mirbel · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Piaski.
    
    
↑nie (z) wszystkie przysadki ±podobne
Plantago afra (babka płesznik)
XL
Plantago afra (babka płesznik)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny zwykle także górą wyraźnie gruczołowato owłosione.
Plantago afra L. (babka płesznik)
babka afrykańska · syn. Plantago psylium L. · Efemerofit.[491]
  Bardzo rzadko zawlekana, dawniej uprawiana roślina lecznicza.
    
  
↑nie (z) łodyga z silnie skróconymi międzywęźlami, liście w różyczce, skrętoległe
  Plantago s.str.
  
    
↓nie(z) liście 1-2× pierzastodzielne; rośliny jednoroczne
Plantago coronopus (babka pierzasta)
XL
Plantago coronopus (babka pierzasta)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny jednoroczne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Plantago coronopus L. (babka pierzasta)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Solniska nadmorskie.
    
    
↑nie (z) liście całobrzegie lub odlegle nieregularnie ząbkowane; byliny; tylne ząbki kielicha nieoskrzydlone
    
      
↓nie(z) rurka korony na zewnątrz krótko, zwykle gęsto owłosiona
Plantago maritima
Plantago maritima
Plantago maritima
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebki w górnej połowie często krótko szczeciniasto owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Plantago maritima L. s. str. (babka nadmorska)
wystepowanie
babka morska · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Solniska nadmorskie, niekiedy miejsca ruderalne.
      
        
(z) przysadki i działki dość długo owłosione
Plantago maritima
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przednie działki 2.5-5 mm długości, wydłużone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Plantago serpentina All. (babka wężowa)
wystepowanie
syn. Plantago maritima L. ssp. serpentina (All.) Arcang. · Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
        
      
↑nie (z) rurka korony na zewnątrz naga; torebki nagie; nasiona nieoskrzydlone
      
        
↓nie(z) liście jajowate, sercowato-okrągławe lub eliptyczne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ząbki korony ±1 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
          
↓nie(z) liście górą zwykle nagie
Fagus silvatica
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy kwiatostanowe grubsze i bardziej wyprostowane, krótko przylegająco owłosione lub nagie; kłos stopniowo cieniejący ku górze, zwykle dłuższy od szypuły, gęsty, wielokwiatowy. Większą część przysadki stanowi szeroki, silnie wypukły nerw środkowy, szerszy od błoniastego obrzeżenia.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Plantago major L. s. str. (babka zwyczajna)
wystepowanie
syn. Plantago maior L. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Gatunek bardzo pospolity na terenie całego kraju. Tereny ruderalne, pobocza dróg, chwast (zwłaszcza w okopowych). Na glebach różnego typu ale z preferencją dla wilgotnych.
          
          
↑nie (z) liście górą zwykle ±owłosione
Plantago intermedia (babka wielonasienna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy kwiatostanowe cieńsze i bardziej wiotki, pokładające się; zwykle krótsze od liści, w dole odstająco owłosione. Kłos, zwykle niewiele dłuższy od szypuły, często znacznie od niej krótszy, ku szczytowi ±nie zwężający się, często skąpokwiatowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Plantago intermedia Gilib. (babka wielonasienna)
wystepowanie
syn. Plantago major L. ssp. intermedia (DC.) Arcang. · Plantago pauciflora Gilib. · Plantago uliginosa F.W. Schmidt · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Gatunek stosunkowo częsty na terenie całego kraju. Tereny podmokłe trwale lub okresowo.
          
        
↑nie (z) liście lancetowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· W torebce zwykle (1) 2-4 nasiona (1.3) 1.6-3.5 (4.2) mm długości, ±obłe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
          
↓nie(z) przednie działki niezrośnięte (lub zrośnięte mniej niż w połowie)
          
            
↓nie(z) liście eliptyczne
Plantago media
Plantago media
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nitki pręcików zwykle fioletowe/liliowe, dość sztywne; pylniki 3-5× dłuższe niż szersze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Plantago media L. (babka średnia)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Murawy, miedze, przydroża, widne zarośla.
            
            
↑nie ↓nie(z) liście równowąskie
Plantago atrata
Plantago atrata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nitki pręcików białawe do brązowawych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Plantago atrata Hoppe ssp. carpatica (Soó) Soó (babka górska)
wystepowanie
syn. Plantago montana sensu Lam., non Huds. var. carpatica Pilger nom.inv. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
            
            
↑nie (z) liście podługowate, owłosione
Plantago patagonica (babka patagońska)
XL
Plantago patagonica (babka patagońska)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Bardzo rzadko zawlekana.
            
          
↑nie (z) przednie działki zrośnięte więcej niż w połowie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
          
            
↑nie ↓nie(z) przysadki i działki nagie lub krótko owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przysadki i działki nagie lub krótko owłosione.
            
              
↓nie(z) z wydłużonym kłączem, z mięsistymi korzeniami przybyszowymi 1-2 mm średnicy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ząbki korony 2-3 mm długości; działki do 4 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Plantago altissima L. ≡ P. lanceolata ssp. altissima (L.) Simk.

Gatunek południowoeuropejski. Bardzo rzadko zawlekany. Za ten gatunek często mylnie są podawane rosłe formy babki lancetowatej (Plantago lanceolata), występujące częściej w siedliskach leśnych.

              
              
↑nie (z) z krótkim kłączem, z korzeniami przybyszowymi poniżej 1 mm średnicy
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ząbki korony ±2 mm długości; działki (2.5) 3-3.5 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Plantago lanceolata L. (babka lancetowata)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Przydroża, pastwiska, łąki, miejsca ruderalne, pola.

Gatunek bardzo zmienny, wyróżnia się szereg odmian. Pomiędzy nimi są płynne przejścia.

              
            
↑nie (z) przysadki i działki kosmato owłosione
Plantago lagopus (babka arktyczna)
Plantago lagopus (babka arktyczna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście w różyczce i prócz tego czasem ze skrętolegle na łodydze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Dawniej zawleczona w Gubinie.
            
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony