fot. zkc-pict037c_v2 — copyright © by Zygmunt Kącki
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Crassula aquatica (uwroć wodna)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Stawy Milickie w okol. Potaszni · copyright © by Zygmunt Kącki