atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Cl.Monocotyledoneae » Ord.Alismatales » Fam.Hydrocharitaceae » subFam.Hydrilloideae »

Fam. Najas [🔉 na·jas]

jezierza
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nieliście (razem z ząbkami) 2.5-4.5 mm szerokości
Najas marina (jezierza morska)
XL
Najas marina (jezierza morska)
Najas marina (jezierza morska)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwa liściowa zaokrąglona, całobrzega lub w górnej części z jedną długą ostką po każdej stronie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Najas marina L. (jezierza morska)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  
  
↑nie liście (razem z ząbkami) 2.5-4.5 mm szerokości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwa liściowa po rozłożeniu w obrysie ±sercowata, na szczycie ucięta, w gorze drobno piłowana do głęboko wcinanej, z (3) 8-13 rzęskowatymi ostkami po każdej stronie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓niełodygi i liście elastyczne; liście 0.4-1.2 mm szerokości
Najas flexilis (jezierza giętka)
XL
Najas flexilis (jezierza giętka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa 0.4-1.2 mm szerokości, na brzegu z licznymi (20-36 po każdej stronie), bardzo drobnymi ostkowatymi ząbkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
    
↑nie łodygi i liście elastyczne; liście 0.4-1.2 mm szerokości
Najas minor (jezierza mniejsza)
Najas minor (jezierza mniejsza)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa 0.3-0.5 mm szerokości, na brzegu wyraźnie drobno ząbkowana (5-17 po każdej stronie).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Najas minor ALL. (jezierza mniejsza)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]