fot. bg-Hippuris_vulgaris3 (482×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
zbliżenie kwiatów
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hippuris vulgaris (przęstka pospolita)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

30.06.2007, Puszcza Zielonka, staw przy arboretum AR w Zielonce
copyright © by Błażej Gierczyk