fot. paul-1999-1130_ICE_GEM4 (401×616) — copyright © by Wojciech Paul
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Elatine alsinastrum (nadwodnik okółkowy)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

28.07.1999, ok. Radymna
copyright © by Wojciech Paul