atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Sempervivum ‘Granat’ [🔉 sem·per·wi·wum]

rojnik ‘Granat’