atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Echeveria secunda Booth ex Lindl.

Echeveria glauca (Baker) E. Morren