atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl.Asteridae » euasterids » lamiids » Ord.Lamiales »

Fam. Oleaceae [🔉 o·le·a·ce·e]

oliwkowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nieliście nieparzystopierzastozłożone, zwykle z licznymi listkami
Fraxinus excelsior (jesion wyniosły)
Fraxinus excelsior (jesion wyniosły)
Fraxinus excelsior (jesion wyniosły)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty zwykle bez korony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Fraxinus (jesion)
Takson uprawiany, nie ujęty w czekliście.[491]
  
  
↑nie liście niepodzielone, rzadziej trójlistkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty z wyraźną, zrosłopłatkową koroną.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓niepędy z rdzeniem pustym lub z przegrodami
Forsythia ×intermedia (forsycja pośrednia)
Forsythia ×intermedia (forsycja pośrednia)
Forsythia ×intermedia (forsycja pośrednia)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty lejkowate, żółte, 2-4 cm średnicy, najczęściej 4-krotne, rozwijające się przed liśćmi, po 1-3 na krótkopędzie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
    
↑nie gałązki z pełnym rdzeniem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kw nie żółte, poniżej 1.5 cm średnicy, rurkowate, białe do fioletowych, rozwijające się podczas listnienia lub po rozwinięciu się liści, w szczytowych, bogatych wiechach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nieszczytowy pąk pędu zamierający
Syringa vulgaris (lilak pospolity)
Syringa vulgaris ‘Hugo de Vries’
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście wyraźnie ogonkowe, ±szeroko jajowate, w nasadzie sercowate do szeroko klinowatych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Syringa (lilak)
(potocznie: "bez")
      
      
↑nie końcowy pąk pędu nie zamiera
Ligustrum vulgare (ligustr pospolity)
Ligustrum vulgare
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście krótkoogonkowe, lancetowate do eliptycznych, w nasadzie klinowate (nigdy nie są sercowate).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony