fot. js-deren.swidwa.PICT0259 (503×480) — copyright © by Jacek Soboń
liście
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cornus sanguinea

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

16.06.2005, Okolice Wlenia. Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń