fot. bl-f194-trifolium-medium1 (541×480) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Trifolium medium

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

młode główki; 25.06.2002, Rogów, przy drodze do Jeżowa
copyright © by Barbara Łotocka