Staphylea bolanderi · kłokoczka Bolandera

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Staphylea colchica

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]