takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Staphylea bolanderi A. Gray

kłokoczka Bolandera
StaphyleaStaphyleakłokoczka południowa (Staphylea pinnata)kłokoczka kaukaska (Staphylea colchica)
skróty
🌸🌱