takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Staphylea bumalda DC.

kłokoczka japońska
StaphyleaStaphyleakłokoczka pośrednia (Staphylea ×elegans)kłokoczka emodi (Staphylea emodi)
skróty
🌸🌱