atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Staphylea emodi Wall. ex Brandis

kłokoczka emodi
Staphylea Staphylea Staphylea Staphy…Staphyleakłokoczka japońska (Staphylea bumalda)kłokoczka chińska (Staphylea holocarpa)
🌸🌱