atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Staphylea ×elegans Zabel

kłokoczka pośrednia
Staphylea Staphylea Staphylea StaphyleaStaphyleakłokoczka trójlistna (Staphylea trifolia)kłokoczka japońska (Staphylea bumalda)