atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Staphylea trifolia L.

kłokoczka trójlistna kłokoczka trójlistkowa
Staphylea Staphylea Staphylea Staphy…Staphyleakłokoczka kaukaska (Staphylea colchica)kłokoczka pośrednia (Staphylea ×elegans)
🌸🌱