fot. js-jarzab.brekinia.PICT2019 (226×536) — copyright © by Jacek Soboń
pąk wierzchołkowy
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sorbus torminalis
29.11.2006, Pogorze Kaczawskie, okolice Wlenia na uprawie leśnej
copyright © by Jacek Soboń