brak dodatkowych listków okrywy (Tephroseris)
(z) *są dodatkowe, zewnętrzne listki okrywy
Senecio integrifolius (starzec polny)
różyczka liściowa, zielona w czasie kwitnienia
Senecio integrifolius (starzec polny)
okrywa jednorzędowa, listki bez czarnego szczytu, koszyczek bez dodatkowych, zewnętrznych listków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dolne liście zwykle zebrane w różyczkę, nie zasychają w czasie kwitnienia.
są dodatkowe, zewnętrzne listki okrywy
(z) *brak dodatkowych listków okrywy (Tephroseris)
Senecio hercynicus (starzec hercyński)
dodatkowe, zewnętrzne listki okrywy, odstające; końce listków okrywy czarne
Senecio vernalis (starzec wiosenny)
dodatkowe, zewnętrzne listki okrywy krótkie, przylegające; końce listków okrywy czarne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
liście niepodzielone; duże byliny
(z) *liście podzielone przynajmniej u nasady
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio inaequidens DC (starzec nierównozębny)
wystepowanie - Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)
starzec wąskolistny · antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
  Nowy gatunek inwazyjny. Na poboczach dróg, terenach kolejowych, ruderalnych, łachach rzecznych; w miejscach bez zwartej roślinności. Na glebach żwirowych i gliniastych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
kwiatów języczkowych 7-8 (10)
(z) *kwiatów języczkowych 5-(6)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki okrywy 5.4-8.2 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio umbrosus Waldst. et Kit. s. str. (starzec cienisty)
wystepowanie - Senecio umbrosus (starzec cienisty)
syn. Senecio doria L. ssp. umbrosus (Waldst. et Kit.) Soó · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [patrz uwagi odnośnie mylnej atrybucji lubelskich populacji do Senecio macrophyllus] [491]
  U nas kilka stanowisk na Lubelszczyźnie. Poza tym od Bałkan po Ukrainę; na wilgotnych terenach trawiastych i w lasach; przeważnie na wapieniach.
kwiatów języczkowych 5-(6)
(z) *kwiatów języczkowych 7-8 (10)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki okrywy 3.9-6.1 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio doria L. ssp. doria (starzec wielkolistny)
syn. Senecio macrophyllus M. Bieb. · Senecio umbrosus Waldst. et Kit. p.p. · takson wyłączony z flory Polski [mylnie podany, patrz Senecio umbrosus] [491]
  Występuje na południe od Polski od Bałkanów, po Kaukaz i dalej na wschód.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
łodyga pusta
(z) *łodyga pełna
Senecio paludosus (starzec bagienny)
Senecio paludosus (starzec bagienny)
Senecio paludosus (starzec bagienny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio paludosus L. (starzec bagienny)
wystepowanie - Senecio paludosus (starzec bagienny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Brzegi wód, wilgotne zarośla, polany, olszyny, torfowiska, miejsca słoneczne lub półcieniste. Gleby ciężkie, wilgotne.
łodyga pełna
(z) *łodyga pusta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
liście wąskolancetowate, piłkowane z ząbkami do przodu
(z) *liście lancetowate
Senecio fluviatilis (starzec nadrzeczny)
Senecio fluviatilis (starzec nadrzeczny)
Senecio fluviatilis (starzec nadrzeczny)
ząbki ±zagięte, skierowane ku szczytowi blaszki liściowej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio fluviatilis Wallr. (starzec nadrzeczny)
wystepowanie - Senecio fluviatilis (starzec nadrzeczny)
syn. Senecio sarracenicus L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Wilgotne miejsca, aluwia nadrzeczne, skraje łęgów, torfowisk, zabagnionych łąk. Na stanowiskach nasłonecznionych lub częściowo ocenionych, na glebach ciężkich, wilgotnych lub okresowo wysychających. Późno rozpoczyna wegetację i późno kwitnie.
Senecio hercynicus (starzec hercyński)
Senecio hercynicus (starzec hercyński)
dodatkowe, zewnętrzne listki okrywy nitkowate, ogruczolone
Senecio hercynicus (starzec hercyński)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Od terenów nizinnych po wysokie położenia górskie. Zręby, skraje lasów, polany, zarastające łąki. Na różnego rodzaju glebach, wilgotnych i suchych, w miejscach zacienionych i nasłonecznionych.
liście podzielone przynajmniej u nasady
(z) *liście niepodzielone; duże byliny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Senecio subalpinus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio subalpinus W.D.J. Koch (starzec górski)
wystepowanie - Senecio subalpinus (starzec górski)
starzec subalpejski · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  W górach od regla do piętra alpejskiego. Łąki, hale, źródliska, brzegi potoków, lasów, zakrzaczeń. W miejscach słonecznych i częściowo zacienionych; na ubogich, wilgotnych, glebach mineralnych na kwaśnym podłożu.
Senecio carpaticus (starzec karpacki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio carpaticus Herbich (starzec karpacki)
wystepowanie - Senecio carpaticus (starzec karpacki)
syn. Senecio nemorensis L. ssp. nemorensis sensu auct. polon. p.p. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Wysokogórskie hale na podłożu ubogim w wapień.
Senecio carniolicus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio carniolicus Willd. (starzec kraiński)
wystepowanie - Senecio carniolicus (starzec kraiński)
syn. Senecio incanus L. ssp. carniolicus (Willd.) Br.-Bl. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Tatry w piętrze alpejskim na podłożu granitowym.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
kwiatów języczkowatych brak lub zredukowane
(z) *kwiaty języczkowate dobrze rozwinięte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
kwiatów języczkowatych brak
(z) *są kwiaty języczkowate
Senecio vulgaris (starzec zwyczajny)
Senecio vulgaris
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio vulgaris L (starzec zwyczajny)
wystepowanie - Senecio vulgaris (starzec zwyczajny)
antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
   Częsty chwast upraw ogrodowych, okopowych i innych nawożonych obornikiem. Poza tym przydroża, miejsca ruderalne, skraje lasów. Preferuje gleby wilgotne, żyzne, dobrze znosi zasolenie.
są kwiaty języczkowate
(z) *kwiatów języczkowatych brak
rośliny ogruczolone, lepkie
(z) *pajęczynowato owłosione, nie lepkie
Senecio viscosus
gęste pokrycie włoskami gruczołowatymi
Senecio viscosus
pappus biały, nasiona początkowo owłosione,później łysiejące
Senecio viscosus (starzec lepki)
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio viscosus L. (starzec lepki)
wystepowanie - Senecio viscosus (starzec lepki)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Zręby, polany, przydroża, przy ciekach wodnych, miejsca ruderalne, miejsca wysypane żwirem, kamieniołomy, piaskownie; nasłonecznione lub półcieniste, z niepełnym pokryciem roślinnością. Na glebach piaszczystych lub żwirowych, wysychających, o niewielkiej zawartości humusu.
pajęczynowato owłosione, nie lepkie
(z) *rośliny ogruczolone, lepkie
Senecio sylvaticus
Senecio sylvaticus
nasiona owłosione, pappus 2x dłuższy od nasiona
Senecio sylvaticus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio sylvaticus L. (starzec leśny)
wystepowanie - Senecio sylvaticus (starzec leśny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Prześwietlone miejsca w lasach, obrzeża, drogi leśne, tereny ruderalne w pobliżu lasów. Gleby bogate w próchnicę i azot, umiarkowanie wilgotne lub suche, słabo kwaśne, raczej piaszczyste.
kwiaty języczkowate dobrze rozwinięte
(z) *kwiatów języczkowatych brak lub zredukowane
liście pajęczynowato owłosione; 21 listków okrywy
(z) *listków okrywy 13
Senecio vernalis (starzec wiosenny)
dodatkowe, zewnętrzne listki okrywy krótkie, przylegające; końce listków okrywy czarne
Senecio vernalis (starzec wiosenny)
fragment pędu z liściem
Senecio vernalis (starzec wiosenny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Chwast w uprawach wieloletnich, na odłogach, przydroża, zręby. Miejsca ciepłe, wysychające, żyzne. Przede wszystkim na glebach lekkich, piaszczystych, żwirowych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
szczytowa łatka liści środkowych nie powiększona
(z) *szczytowa łatka liści powiększona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
ma kłącze i rozłogi
(z) *bez kłącza i rozłogów
Senecio erucifolius (starzec srebrzysty)
Senecio erucifolius (starzec srebrzysty)
Senecio erucifolius (starzec srebrzysty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio erucifolius L. (starzec srebrzysty)
wystepowanie - Senecio erucifolius (starzec srebrzysty)
starzec wąskolistny · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Umiarkowanie wilgotne i wilgotne łąki, brzegi mokradeł, w prześwietlonych lasach liściastych. W miejscach słonecznych lub półcienistych. Na żyznych glebach gliniastych lub lżejszych.
bez kłącza i rozłogów
(z) *ma kłącze i rozłogi
Senecio jacobaea (starzec jakubek)
Senecio jacobaea (starzec jakubek)
Senecio jacobaea (starzec jakubek)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio jacobaea L. (starzec jakubek)
wystepowanie - Senecio jacobaea (starzec jakubek)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Suche łąki, miedze, murawy, przydroża, brzegi lasów.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
ciemnozielone, rozgałęzione w górnej połowie
(z) *żółtozielone, rozgałęzione od podstawy
Senecio barbaraeifolius (starzec gorczycznikowy)
Senecio barbaraeifolius (starzec gorczycznikowy)
Senecio barbaraeifolius (starzec gorczycznikowy)
listki okrywy powyżej połowy najszersze, nagle zwężające się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio barbaraeifolius (Krock.) Wimm. et Grab. (starzec gorczycznikowy)
wystepowanie - Senecio barbaraeifolius (starzec gorczycznikowy)
starzec gorycznikowy · syn. Senecio erraticus Bertol. ssp. barbareifolius (Wimm. et Grab.) Walters · Senecio aquaticus Hill ssp. barbareifolius (Wimm. et Grab.) Walters · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
   Wilgotne lub okresowo wilgotne łąki, rzadziej w wilgotnych zarośla i łęgach. Na stanowiskach słonecznych. Na glebach ciężkich, podmokłych trwale lub okresowo.
żółtozielone, rozgałęzione od podstawy
(z) *ciemnozielone, rozgałęzione w górnej połowie
Senecio aquaticus
łatki skośnie skierowane ku górze
Senecio aquaticus
listki okrywy stopniowo zwężające się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio aquaticus Hill (starzec wodny)
wystepowanie - Senecio aquaticus (starzec wodny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Podmokłe łąki. Stanowiska słoneczne. Gleby kwaśne, ubogie, ciężkie.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji