atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony [234]

Oxalis dillenii Jacq. [🔉o·ksa·lis *]

szczawik Dillena
Oxalis stricta auct. plur. non L. · Xanthoxalis dillenii (Jacq.) Holub
Oxalis Oxalis Oxalis OxalisOxalisszczawik zajęczy (Oxalis acetosella)szczawik żółty (Oxalis fontana)
Oxalis dillenii (szczawik Dillena)
06.2010, Budapeszt; copyright © by Paweł Kalinowski
Oxalis dillenii (szczawik Dillena)
przylistek bez wypreparowanego ogonka; przylistki mocno przylegają jakby przyrośnięte do ogonka i nawet przez dobrą lupę są trudne do wypatrzenia
Oxalis dillenii (szczawik Dillena)
u góry nasionko w osnówce, z lewej osnówki
Pędy wzniesione lub podnoszące się, rozgałęzione w górze lub u nasady, zwykle nie korzenią się w węzłach. Bez podziemnych białawych rozłogów

space

Ogonki liściowe, szypuły kwiatostanów i góra łodygi krótko przylegająco owłosiona, bez dłuższych wielokomórkowych włosków.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Oxalis dillenii (szczawik Dillena)
Rzadki; miejsca ruderalne, przydroża, skraje zarośli.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: wschodnie rejony Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1865r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych