atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Calandrinia umbellata (Ruiz et Pav.) DC.

kalandrinia baldaszkowata