atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24][491]

Melandrium ×dubium Hampe ex Garcke

Melandrium album (Mill.) Garcke × Melandrium rubrum (Weigel) Garcke · Silene ×dubia (Hampe) Guin. et Vilmorin · Silene ×hampeana Meusel et Werner
Silene Silene Silene SileneSilenebniec biały (Melandrium album)lepnica karpacka (Silene dubia)
wystepowanie
Melandrium album · bniec biały
Melandrium pratense · Silene alba · Silene latifolia ssp. alba
takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit [24]
archeofit, zadomowiony [234]
×
wystepowanie
Melandrium rubrum · bniec czerwony
Silene dioica
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Melandrium ×dubium
18.06.2010 copyright © by Jacek Soboń
Melandrium ×dubium
Melandrium ×dubium
Melandrium ×dubium
Melandrium ×dubium

uwagi

Melandrium ×dubium
Mieszaniec między bieńcem białym (Melandrium album) i bieńcem czerwonym (Melandrium rubrum), posiada zwykle cechy morfologiczne pośrednie (m.in. owłosienie, różowa barwa kwiatów).

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20210901.41.kkcz - Melandrium ×dubium; woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
210901-41
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/nasiona/ #5