fot. jmak-Ledum-palustre-VIII.1.07.0 (686×536) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ledum palustre

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

ogr. bot.
copyright © by Jarosław Makowski