fot. 020511-0854 (775×533) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020511-8c
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Euonymus europaea (trzmielina zwyczajna)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

11.05.2002, dolina rz. Bystrzyca, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski