fot. bg-Rhus_typhina_3 (693×520) — copyright © by Błażej Gierczyk
liście i kwiatostan
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rhus typhina (sumak odurzający)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

11.07.2004, Poznań
copyright © by Błażej Gierczyk